FAQs Complain Problems

समाचार

वडा कार्यालयहरु

वडा १

वडा अधक्ष्य :

वडा २

वडा अधक्ष्य :

वडा ३

वडा अधक्ष्य :

वडा ४

वडा अधक्ष्य : रंगमति शाही वडा अध्यक्ष

वडा ५

वडा अधक्ष्य :

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमुल्यांकन (LISA) को नतिजा हेर्न , तल क्लिक गर्नुहोस |