FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

आर्थिक प्रस्ताव खोलिने सम्बन्धि सूचना

यस कार्यालयको मिति २०७८/०३/१३ गते नागरिक दैनिकमा प्रकाशित बोलपत्र आह्वानको सूचना बमोजिम नियमानुसार दर्ता भएका बोलपत्र दाताहरुको प्राविधिक प्रस्तावहरु खोलि बोलपत्र पुस्तिकामा उल्लेखित योग्यताका आधारमा प्रभावग्राही भएको देहाय बमोजिम बोलपत्र दाताहरुको बोलपत्रको आर्थिक प्रस्ताव तपशिल्को मिति , समय र

दस्तावेज: 

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमुल्यांकन (LISA) को नतिजा हेर्न , तल क्लिक गर्नुहोस |