FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बजेट विवरण २०७७/०७८

७६/७७ 07/03/2020 - 06:53 PDF icon बजेट विवरण २०७७/०७८

आ.व. २०७७/०७८ को लागि नीति तथा कार्यक्रम

७७/७८ 06/26/2020 - 11:18 PDF icon बजेट बक्तव्य, PDF icon नीति तथा कार्यक्रम

आ.व. २०७७/७८ को सशर्त अनुदान

७७/७८ 06/06/2020 - 18:16 PDF icon सशर्त अनुदान .pdf

आ.व. २०७७/२०७८ को सशर्त अनुदानको विवरण (संघीय सरकारबाट प्राप्त सम्पूर्ण शीर्षकको)

७७/७८ 06/06/2020 - 18:12 PDF icon सशर्त अनुदानको विवरण (संघीय सरकारबाट प्राप्त सम्पूर्ण शीर्षकको).pdf

बजेट विवरण २०७७।०७८

७७/७८ 06/06/2020 - 18:11 PDF icon बजेट विवरण २०७७।०७८

Village Profile And Periodic Plan

७६/७७ 01/08/2020 - 12:29 PDF icon periodic plan, PDF icon village profile

आ.व.२०७६/२०७७ को बजेट तथा कार्यक्रम

७६/७७ 08/01/2019 - 17:56 PDF icon SuTRA __ अनुसूची १.१.pdf, PDF icon SuTRA __ अनुसूची १.pdf, PDF icon SuTRA __ अनुसूची २.pdf, PDF icon SuTRA __ अनुसूची ३.pdf, PDF icon SuTRA __ अनुसूची ४.pdf, PDF icon SuTRA __ अनुसूची ५.pdf, PDF icon SuTRA __ अनुसूची ६.pdf, PDF icon SuTRA __ अनुसूची ७.pdf, PDF icon SuTRA __ श्रोतगत बजेट बिनियोजन.pdf, PDF icon SuTRA __ सशर्त अनुदान.pdf

अनुदानको विस्तृत विवरण ०७६/०७७

७५/७६ 07/15/2019 - 17:26 PDF icon वितिय सशर्त अनुदान कार्यक्रम २०७६/७७

अनुदान विवरण

७६/७७ 06/23/2019 - 12:18 PDF icon खार्पूनाथ गाउँपालिका समानीकरण र शशर्त अनुदान विवरण

एक दिने खोप समन्वय गोष्ठी

७५/७६ 03/26/2019 - 07:24

Pages