FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

आ.व. २०७८/०७९ को हिउदे सभा

खार्पूनाथ गाउँपालिकाको आ.व. २०७८/०७९ को हिउदे सभा आज मिति २०७८/११/२९ गते सम्पन्न गरिएको छ |

टेनडरको लागि सूचना

यहि मिति २०७८/०८/०८ गतेका दिन टेनडरको लागि सूचना प्रकाशित गरिएको छ |

दस्तावेज: 

ठेक्का सम्जौता गर्न आउने बारे

Construction of Kharpuanth Shivalaya Tourism Development Project को ठेक्का सम्जौता गर्न आउने बारे |

दस्तावेज: 

सूचना || सूचना || सूचना ||

सूची दर्ता गराउने सम्बन्धि |

Pages

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमुल्यांकन (LISA) को नतिजा हेर्न , तल क्लिक गर्नुहोस |