FAQs Complain Problems

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमुल्यांकन (LISA) को नतिजा सार्वजनिक सम्बन्धि सूचना |

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमुल्यांकन (LISA) को नतिजा सार्वजनिक सम्बन्धि सूचना |

      प्रस्तुत विषयमा यस खार्पूनाथ गाउँपालिकाको आ.व. २०७७/७८ को स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमुल्यांकन (LISA) , २०७७ बमोजिम उल्लेखित सूचकहरु अनलाईन प्रविष्टि गरि तपशिल बमोजिमको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ |

आर्थिक वर्ष:

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमुल्यांकन (LISA) को नतिजा हेर्न , तल क्लिक गर्नुहोस |