FAQs Complain Problems

आशयको सूचना

आशयको सूचना

यस कार्यालयको मिति २०७६/११/०८ को नागरिक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित बोलपत्र आह्वान सम्बन्धि सूचना अनुसार यस कार्यालयद्वारा मिति २०७६/१२/१४ गतेका दिन आशयको सूचना प्रकाशित गरेको छ |

आर्थिक वर्ष: