FAQs Complain Problems

वार्षिक प्रगति प्रदिवेदन

बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाको वार्षिक प्रतिवेदन

नेपाल सरकार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, पोषण तथा खाद्य सुरक्षा नेपाल, युरोपियन युनियन, युनिसेफ  र खार्पूनाथ गाँउपालिका, हुम्लाको संयुक्त साझेदारीमा सञ्चालित बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाको अा.व.२०७४।७५ को वार्षिक प्रतिवेदन

दस्तावेज: 

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमुल्यांकन (LISA) को नतिजा हेर्न , तल क्लिक गर्नुहोस |