FAQs Complain Problems

समाचार

एक दिने खोप समन्वय गोष्ठी

एक दिने खोप समन्वय गोष्ठी
स्वास्थ्य शाखाका संयोजक ले स्वास्थ्य शाखाको विवरण इस्पस्ट पार्दै पालिका प्रमुख , उप प्रमुख , वडा प्रमुख र स्वास्थ्य संस्थाका प्रमुख हरुलाई

पालिका स्तरीय पालिका प्रमुख , उप प्रमुख , वडा प्रमुख र स्वास्थ्य संस्था प्रमुखहरुको एक दिने खोप समन्वय गोष्ठी मिति २०७५/११/३० गते संचालन भएको छ |

आर्थिक वर्ष:

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमुल्यांकन (LISA) को नतिजा हेर्न , तल क्लिक गर्नुहोस |