FAQs Complain Problems

ई-बिड सूचना सम्बन्धमा

खार्पूनाथ गाउँपालिकाको वडा नं.5 मा रहेको खार्पूनाथ शिवालयको संरचनाको ई -बिड सम्बन्धि सूचना प्रकाशित गरिएको जानकारी गराईन्छ | 

आर्थिक वर्ष:

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमुल्यांकन (LISA) को नतिजा हेर्न , तल क्लिक गर्नुहोस |