FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

बजेट विवरण २०७७/०७८

यस खार्पूनाथ गाउँपालिकाले मिति २०७७-०३-१० गतेका दिन गाउँसभामा पेश गरेको आ.व. २०७७/०७८ को बजेट विवरण यस प्रकार छ |

आ.व. २०७७/०७८ को लागि नीति तथा कार्यक्रम

यस खार्पूनाथ गाउँपालिकाले मिति २०७६/०३/१० गतेका दिन आ.व.२०७७/०७८ को लागि नीति तथा कार्यक्रम यवंम बजेट बक्तव्य प्रस्तुत गरेर पारित गरेको जानकारी गरिन्छ |

 

आ.व. २०७७/७८ को सशर्त अनुदान

यस खार्पूनाथ गा.पा. को आ.व. २०७७/२०७८ को सशर्त अनुदान |

दस्तावेज: 

बजेट विवरण २०७७।०७८

यस खार्पूनाथ गा.पा. को आर्थिक वर्ष २०७७।०७८  को बजेट विवरण |

Pages